Jak wykorzystać muzykę i rytmy w terapii funkcji poznawczych? Praktyczne wskazówki i ćwiczenia

Muzyka jest ważnym elementem różnych działań terapeutycznych, zarówno w dziedzinie psychologii, psychiatrii, pedagogice, jak i logopedii. W programowaniu terapii dotyczącej zaburzeń komunikacji jest wykorzystywana w postępowaniu logopedycznym u dorosłych w przypadku osób z uszkodzeniami struktur mózgowych zarówno po incydentach neurologicznych, jak i w chorobach neurodegeneracyjnych.

Skip to content