Opieka logopedyczna nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Niepełnosprawność intelektualna nie jest osobną jednostką nozologiczną, stąd praktykom oraz teoretykom nastręcza bardzo wiele problemów diagnostycznych oraz terapeutycznych. Nie jest ona na pewno ścisłym zespołem objawów wywołanym przez konkretne czynniki. Jednak jedno jest pewne, osoby dotknięte obniżeniem rozwoju poziomu intelektualnego, muszą zostać objęte opieką logopedyczną.

Czym jest tracheotomia?

Tracheotomia to zabieg ratujący życie chorego, który z wielu przyczyn nie może samodzielnie oddychać. Wtedy konieczne jest wentylowanie płuc z pominięciem nosa, gardła oraz krtani. Pacjenci z tracheostomią to także podopieczni neurologopedów.

Dysfagia – zaburzenia połykania. Jak pomóc pacjentowi?

Połykanie to bardzo złożony proces, w którym uczestniczą zarówno nerwy czaszkowe, jak i ośrodki korowe oraz pniowe. Zaburzenie tego naturalnego procesu, zwane dysfagią zawsze powoduje zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta i wymaga natychmiastowej interwencji zespołu terapeutycznego.

Zaburzenia neuropsychiatryczne po udarze mózgu

Oprócz często występujących, jawnych zaburzeń mowy oraz deficytów poznawczych, które występują po incydencie neurologicznym, warto zwrócić także uwagę na zaburzenia neuropsychiatryczne, które utrudniają nie tylko sprawne funkcjonowanie na co dzień, ale także silnie korelują z prowadzoną rehabilitacją pacjenta. Dotyczą one zarówno samych chorych, jak i ich opiekunów.

Udar mózgu – rodzaje, objawy, czynniki ryzyka i profilaktyka

Udar mózgu jest trzecią, najczęstszą przyczyną śmierci zaraz po chorobach serca, nowotworach, oraz najczęstszą przyczyną inwalidztwa osób po 40 roku życia. Udar najczęściej dotyka osoby po 60 roku życia, jednak jego ofiarą padają też młodsze osoby. W samej tylko Polsce na udar mózgu zapada 75 000 ludzi rocznie. Co warto o nim wiedzieć?

Zaburzenia mowy w uszkodzeniach prawej półkuli

Prawa półkula przez wiele lat uważana była za „niemą”, czyli tą, która z językiem nie ma wiele lub praktycznie nic wspólnego. Nowe badania neuroobrazowania odrzuciły podział półkul na część werbalną i niewerbalną. Otwarcie mówi się, że za ważne procesy językowe opowiada także półkula prawa.

MCI – łagodne zaburzenia poznawcze – objawy, przyczyny, zapobieganie

Podstawowymi funkcjami poznawczymi, które umożliwiają nam sprawne funkcjonowanie są: percepcja, uwaga i pamięć, natomiast do złożonych funkcji możemy zaliczyć: funkcje językowe, funkcje wykonawcze, myślenie oraz kontrolę poznawczą. Co wtedy, jeżeli któreś z tych funkcji, lub nawet większość nie działają właściwie? Kilka słów o MCI – łagodnych zaburzeniach poznawczych.

Jak żyć z osobą chorą na Alzheimera – wywiad

Jak wygląda życie z osobą chorą na Alzheimera? Jakie są pierwsze objawy i ? Jak poradzić sobie z chorobą bliskiej osoby? Pani Elżbieta (57 l.) opowiada o opiece nad cierpiącą na chorobę Alzheimera matką (88 l.).