Udar mózgu – czynniki ryzyka i profilaktyka

Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności i niepełnosprawności na całym świecie. W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, udar mózgu odpowiada za znaczną część zgonów i przypadków długotrwałej niepełnosprawności. Zrozumienie czynników ryzyka oraz stosowanie skutecznych metod profilaktyki może znacząco zmniejszyć zagrożenie wystąpienia udaru.

Czym jest udar mózgu

Definicja i rodzaje udaru

Udar mózgu to stan, w którym dochodzi do nagłego zaburzenia przepływu krwi do części mózgu. Rozróżniamy dwa główne typy udaru: niedokrwienny i krwotoczny. Udar niedokrwienny, spowodowany blokadą naczynia krwionośnego, stanowi większość wszystkich przypadków udarów. Udar krwotoczny, związany z pęknięciem naczynia krwionośnego i krwawieniem do mózgu, jest mniej powszechny, ale zwykle bardziej niebezpieczny.

Mechanizmy patofizjologiczne

Podstawą patofizjologii udaru mózgu jest niedotlenienie tkanek oraz następujące po nim uszkodzenie komórek nerwowych. W udarze niedokrwiennym blokada naczynia krwionośnego prowadzi do ograniczenia dopływu tlenu i składników odżywczych do mózgu, co szybko skutkuje uszkodzeniem lub śmiercią neuronów. W udarze krwotocznym krwawienie wewnątrzczaszkowe powoduje zwiększenie ciśnienia w mózgu i bezpośrednie uszkodzenie tkanki mózgowej.

Czynniki ryzyka udaru mózgu

Czynniki ryzyka udaru mózgu dzielą się na te, których nie możemy zmienić, i te, na które mamy wpływ. Zrozumienie zmiennych czynników ryzyka i zarządzanie nimi może znacząco zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia udaru.

Niezmienne czynniki ryzyka

 • Wiek. Ryzyko udaru znacząco wzrasta z wiekiem, podwajając się co dziesięć lat po 55. roku życia.
 • Płeć. U mężczyzn ryzyko wystąpienia udaru jest wyższe, jednak udar jest bardziej śmiertelny u kobiet.
 • Rasa/Etniczność. U osób pochodzenia afrykańskiego, hiszpańskiego czy azjatyckiego występuje wyższe ryzyko udaru niż u osób białych.
 • Genetyka i rodzina. Historia udarów w rodzinie zwiększa ryzyko.

Zmienne czynniki ryzyka

 • Nadciśnienie tętnicze. Jest to najważniejszy zmienialny czynnik ryzyka udaru mózgu. Kontrolowanie ciśnienia krwi może znacznie zmniejszyć zagrożenie wystąpienia udaru.
 • Osoby z cukrzycą typu 2 są od dwóch do czterech razy bardziej narażone na wystąpienie udaru.
 • Palenie tytoniu. Palenie znacząco zwiększa ryzyko z powodu uszkodzenia układu krwionośnego i zwiększenia ciśnienia krwi.
 • Zła dieta. Wysokotłuszczowe, wysokosodowe diety zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia udaru, podczas gdy dieta bogata w owoce, warzywa i pełnoziarniste produkty zmniejsza to zagrożenie.
 • Brak aktywności fizycznej. Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko udaru poprzez poprawę zdrowia serca i naczyń krwionośnych.
 • Otyłość. Powoduje wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę i inne mechanizmy sprzyjające chorobie.
 • Nadużywanie alkoholu. Regularne picie dużych ilości alkoholu zwiększa ryzyko udaru.
 • Zaburzenia rytmu serca. Fibrillatio atriorum, czyli migotanie przedsionków, zwiększa ryzyko udaru.

Badania i dane statystyczne

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nadciśnienie jest odpowiedzialne za około 50% wszystkich udarów niedokrwiennych. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko udaru o 50–70%, a dieta bogata w sól może je podwoić. Natomiast kontrola tych czynników przez zmianę stylu życia znacząco zmniejsza zagrożenie wystąpienia udaru.

Profilaktyka udaru mózgu

Prewencja pierwotna i wtórna

Zapobieganie udarowi mózgu koncentruje się na identyfikacji i zarządzaniu czynnikami ryzyka. Działania profilaktyczne można podzielić na pierwotne (zapobieganie pierwszemu udarowi) i wtórne (zapobieganie kolejnym udarom).


Prewencja pierwotna

 • Kontrola nadciśnienia tętniczego. Istotne są regularne pomiary ciśnienia i stosowanie zalecanych leków.
 • Zarządzanie cukrzycą, czyli kontrola poziomu cukru we krwi.
 • Dieta i aktywność fizyczna. Zdrowa dieta i regularna aktywność fizyczna pomagają w utrzymaniu zdrowia sercowo-naczyniowego.
 • Ograniczenie spożycia alkoholu. Zaleca się umiarkowane spożycie alkoholu lub jego całkowite unikanie.
 • Rzucenie palenia.


Prewencja wtórna

 • Leczenie farmakologiczne. Leki przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe mogą być zalecane pacjentom po udarze, aby zapobiec kolejnym udarom.
 • Kontrola rytmu serca. W przypadku migotania przedsionków leczenie może obejmować zabiegi lub leki regulujące rytm serca.
 • Edukacja pacjenta. Informowanie pacjentów i ich rodzin o czynnikach ryzyka oraz strategiach ich minimalizowania jest kluczowe w prewencji wtórnej udaru.

Zastosowanie tych strategii profilaktycznych, wsparta aktualnymi badaniami i rekomendacjami lekarskimi, może znacząco przyczynić się do redukcji ryzyka udaru mózgu, poprawy zdrowia publicznego i zmniejszenia obciążeń dla systemów opieki zdrowotnej.

Jak rozpoznać udar mózgu?

Objawy i szybka reakcja

Poznanie objawów udaru mózgu i szybka reakcja mogą uratować życie i zminimalizować skutki udaru. Objawy udaru mogą obejmować nagłą słabość lub drętwienie po jednej stronie ciała, trudności w mówieniu, zamazane widzenie, zaburzenia równowagi i koordynacji, oraz nagły, silny ból głowy. W przypadku podejrzenia udaru należy natychmiast skorzystać z testu FAST (Face, Arms, Speech, Time) i wezwać pomoc medyczną. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Udar mózgu. Jak rozpoznać różne typy i ich objawy.

Leczenie i rehabilitacja po udarze mózgu

Opcje leczenia

Wczesne leczenie udaru jest kluczowe dla uzyskania optymalnych wyników. Dostępne opcje leczenia zależą od typu udaru i obejmują leczenie farmakologiczne, procedury chirurgiczne oraz interwencje endowaskularne.

Wczesna rehabilitacja i wsparcie

Wcześnie wdrożona rehabilitacja i wsparcie psychologiczne dla pacjentów i ich rodzin są niezbędne do poprawy funkcjonowania po udarze i zapewnienia jak najlepszej jakości życia. Rehabilitacja będzie obejmować różne obszary funkcjonowania, m.in. ćwiczenia artykulacji,  terapię funkcji poznawczych czy terapię neuropsychologiczną. Należy więc skorzystać specjalistycznej opieki skoncentrowanej na indywidualnych trudnościach pacjenta.

Podsumowanie

Zwiększenie świadomości społecznej na temat udaru mózgu, jego czynników ryzyka i metod profilaktyki jest kluczowe w zapobieganiu tej poważnej chorobie. Każdy z nas ma możliwość aktywnego dbania o swoje zdrowie poprzez regularne badania profilaktyczne i zarządzanie zmiennymi czynnikami ryzyka.

Polecana bibliografia

 • Kozubski W. (red.). 2023. Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, t. 1–2, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 • Więcek A. (red.). 2015. Hipertensjologia. Patogeneza, diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, Kraków: Medycyna Praktyczna.
 • Global, regional, and national burden of stroke, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016, „The Lancet Neurology” 2019, 18(5): 439–458. DOI: https://doi.org/10.1016/s1474-4422(19)30034-1
 • Guidelines for the primary prevention of stroke: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association, „Stroke” 2014, 45(12): 3754–832. DOI: https://doi.org/10.1161/str.0000000000000046
 • Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association, „Stroke” 2015, 45(8): 2532–2553. DOI: https://doi.org/10.1161/str.0000000000000022

Udostępnij ten artykuł:

Śledź nasze media społecznościowe

Odwiedź nasz Facebook i Instagram!

Skip to content