Alzheimer – wczesne sygnały i rozwój choroby

Alzheimer to postępująca choroba mózgu, która dotyka coraz młodsze osoby. Jakie są jej początkowe objawy? Czego należy się spodziewać wraz z rozwojem tego rodzaju demencji? Poznaj odpowiedzi na te pytania, aby szybko otrzymać diagnozę i dobrze zaplanować opiekę.

Czym jest choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera jest najczęstszą (60–70% przypadków) formą demencji (otępienia) dotykającą miliony ludzi na całym świecie. Nie jest naturalnym etapem starzenia się organizmu. To postępująca i nieuleczalna choroba mózgu – schorzenie neurodegeneracyjne, które stopniowo pozbawia zdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Statystyki są alarmujące. W Polsce na chorobę Alzheimera cierpi ok. 500 tys. osób (Ezdrowie, 2023). Zwykle są one po 65. roku życia, choć coraz częściej słyszy się o zachorowaniach wśród osób młodszych – aktualnie szacuje się, że stanowią ok. 10% wszystkich przypadków (Barcikowska, Parnowski, 2021).

Choroba Alzheimera może mieć postać genetyczną, czyli wynikać z dziedziczenia pewnych genów. Jednak większość przypadków określa się jako sporadyczne – przyczyną wystąpienia choroby są nieznane nam jeszcze geny i/lub środowiskowe czynniki ryzyka.

Rozpoznawanie wczesnych oznak choroby Alzheimera

Niezwykle ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby Alzheimera. Wczesna diagnoza przekłada się na tempo rozwoju choroby, jakość opieki i kondycję rodzinnego opiekuna. Szacuje się, że opóźnienie pojawienia się klinicznych objawów alzheimera o 5 lat może aż o 50% zmniejszyć liczbę osób z pełnym spektrum objawów (Wierzyński, 2024).

Poniżej przedstawiamy wczesne oznaki, na które warto zwrócić uwagę i które powinny skłonić do kontaktu z lekarzem rodzinnym.

 • Trudności z zapamiętywaniem nowych informacji. Jeden z najwcześniejszych i najbardziej rozpowszechnionych symptomów to problemy z pamięcią krótkotrwałą. Bliski może zapominać o niedawnych rozmowach czy wydarzeniach, a także o miejscu umieszczenia przedmiotów codziennego użytku.
 • Zmiany w wykonywaniu znanych zadań, obowiązków. Na wczesnym etapie choroby często występują trudności z wykonywaniem zadań, które wcześniej sprawiały niewiele trudności lub nie sprawiały ich w ogóle, np. gotowanie, obsługa urządzeń czy zarządzanie finansami.
 • Problemy w mówieniu i pisaniu. Pojawiają się trudności w doborze odpowiednich słów i dokańczaniu opowiadanej historii, utrudnione bywa formułowanie myśli oraz prowadzenie płynnych konwersacji.
 • Dezorientacja czasowa i przestrzenna. Osoby z demencją mogą gubić się w dobrze znanych sobie miejscach (np. nie rozpoznawać stałej drogi do domu), a także mieć trudności z orientacją w czasie (np. zapominać, jaki jest dzień tygodnia czy pora roku).
 • Zmiany w osobowości i zachowaniu. Objawy choroby Alzheimera mogą także obejmować apatię, wycofanie się z towarzystwa, depresję, lęk, a także podejrzliwość czy agresję. Oznaki depresji najczęściej występują w otępieniu o stopniu nieznacznym, jednocześnie depresja może być czynnikiem rozwoju demencji.
 • Trudności w planowaniu i organizacji. Mogą one dotyczyć problemów z planowaniem zadań, zarządzaniem czasem, a także z podejmowaniem decyzji.
 • Utrata inicjatywy. Często zauważalna jest także apatia, czyli brak zainteresowania wcześniej lubianymi aktywnościami, a także wycofanie się z życia społecznego.

Warto pamiętać, że każdy z wymienionych powyżej objawów może występować z różną intensywnością i nie zawsze oznacza chorobę Alzheimera. Pogorszenie pamięci, szukanie słów „na końcu języka” czy trudności w wykonywaniu niektórych czynności naturalnie pojawiają się z wiekiem. Wszystko jest w porządku, jeśli są to wybiórcze zmiany, które nie ograniczają osoby starszej, a np. zagubione klucze wkrótce odnajdują się w sensownym miejscu. Jednak każdy niepokojący objaw należy skonsultować z lekarzem – nie warto zwlekać do momentu pogłębienia się trudnych sytuacji.

Alzheimer – jak szybko postępuje

W przebiegu choroby Alzheimera zmiany następują głównie w obszarze zaburzeń funkcji poznawczych, a także emocji, nastroju, percepcji i myślenia, aktywności ruchowej. Tempo rozwoju choroby Alzheimera jest indywidualne i zależy od wielu czynników, co sprawia, że dokładne przewidywanie jej przebiegu jest utrudnione.

Ten rodzaj demencji dzieli się jednak na kilka etapów z charakterystycznymi objawami, trwających w sumie nawet do kilkunastu lat. Zrozumienie tego, jak szybko postępuje alzheimer, jest kluczowe dla planowania opieki i podejmowania leczenia, a także efektywnej komunikacji z bliskim i pozostałymi członkami rodziny.

1. Łagodne zaburzenia poznawcze

Fazą poprzedzającą otępienie są tzw. łagodne zaburzenia poznawcze (MCI). To stan, który może rozwinąć się w chorobę Alzheimera, pozostać na tym samym poziomie lub ulec poprawie. Więcej na jego temat przeczytasz tutaj.

2. Etap wczesny (łagodny)

Na początkowym (zauważalnym) etapie rozwoju choroby Alzheimera objawy są często subtelne i mogą być mylone z normalnymi oznakami starzenia się. Występują m.in. problemy z pamięcią, takie jak zapominanie nazwisk lub umieszczenie przedmiotów w niewłaściwych miejscach. Można zauważyć na przykład powtarzanie tych samych pytań, zapominanie o niedawno odbytej rozmowie telefonicznej, gubienie się w znanych miejscach, wycofywanie się z życia towarzyskiego, stany depresyjne.

Chociaż te symptomy mogą być niepokojące, większość osób w tym okresie nadal funkcjonuje niezależnie.

Co możesz zrobić jako opiekun rodzinny?

 • Załóż notatnik i zapisuj obserwowane objawy, brane leki, sprawdzone sposoby na codzienną aktywizację bliskiego oraz nurtujące pytania, które zadasz lekarzowi podczas najbliższej wizyty.
 • Zdobywaj wiedzę na temat choroby Alzheimera. Dowiedz się, czego możesz się spodziewać w kolejnych etapach rozwoju choroby, a także jak skutecznie komunikować się z bliskim.
 • Sięgnij po książki, które pomagają zrozumieć perspektywę chorego i jego zmieniające się potrzeby.
 • Znajdź pomoc w najbliższej organizacji alzheimerowskiej, poszukaj grupy wsparcia, aby wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z innymi opiekunami.
 • Nie buduj wokół was muru, nie izoluj chorego od rodziny i znajomych. Wprost przeciwnie, wyjaśniaj im, co się u was dzieje, angażuj w opiekę, proś o wsparcie.
 • Wspieraj bliskiego w podtrzymywaniu zainteresowań, w wykonywaniu ulubionych czynności, stopniowo dostosowuj je do aktualnych możliwości.
 • Jak najdłużej umożliwiaj choremu wykonywanie dotychczasowych czynności. Podtrzymuj i pielęgnuj to, czego choroba nie zabrała.

3. Etap umiarkowany

Etap umiarkowany choroby Alzheimera charakteryzuje się bardziej widocznymi objawami, coraz bardziej ograniczającymi normalne i samodzielne funkcjonowanie. Pamięć i zdolności poznawcze stopniowo się pogarszają, pojawiają się trudności w planowaniu, organizowaniu zadań i przetwarzaniu informacji. Osoby chore mają problem z rozpoznawaniem bliskich, doświadczają zmian w osobowości i zachowaniu, takich jak agresja lub apatia. Pojawiają się również zaburzenia w funkcjonowaniu zmysłów, np. węchu.

W tym etapie opieka koncentruje się na zapewnieniu komfortu, godności i jak najlepszej jakości życia. Niezwykle ważnym tematem, w związku z m.in. zaburzeniami pamięci, staje się również bezpieczeństwo chorego i jego bliskich.

Co możesz zrobić jako opiekun rodzinny?

4. Etap zaawansowany

Osoby dotknięte chorobą Alzheimera na tym etapie wymagają pełnej opieki i wsparcia. Tracą zdolność do samodzielnego poruszania się, mówienia i ostatecznie do samodzielnego jedzenia i połykania.

Co możesz zrobić jako opiekun rodzinny?

 • Zadbaj o rehabilitację ruchową chorego. Niektóre organizacje alzheimerowskie oferują ją w ramach bycia ich członkiem.
 • Pamiętaj, że osoba stale leżąca wymaga szczególnej opieki, m.in. trzeba zapobiegać odleżynom i odgnieceniom, zwiększa się także ryzyko zakrztuszenia śliną czy pokarmem. Poproś o fachową pomoc lub zatrudnij wykwalifikowaną opiekunkę. Korzystaj z prześcieradeł przyjaznych skórze, zamień typową piżamę na specjalny kombinezon (pajac), który i Tobie, i bliskiemu zapewni komfort podczas całodobowej opieki.
 • Rozważ, gdzie bliski będzie miał zapewnioną dobrą opiekę, biorąc pod uwagę także swoje potrzeby i swój stan zdrowia. Jeśli będzie to tzw. dom opieki, tutaj znajdziesz wskazówki pomocne w jego wyborze.
 • Rozmawiaj z innymi opiekunami na temat swoich obaw i odczuć, także tych dotyczących śmierci bliskiego.

Warto podkreślić, że każdy przypadek alzheimera jest inny, a tempo rozwoju choroby może być różne dla każdej osoby. Czynniki genetyczne, styl życia i ogólny stan zdrowia mogą wpływać na szybkość postępu choroby. Pomoc doświadczonego lekarza, odpowiednia opieka i wsparcie osób z najbliższego otoczenia mogą pomóc w zarządzaniu objawami i w poprawie jakości życia.

Literatura

 • Mace N.L., Rabins P.V.. 2005. 36 godzin na dobę. Poradnik dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz zaburzeniami pamięci w późnym okresie życia. Warszawa: Medipage.

 • Sitek E., Senderecka M., Nowicka-Sauer K. 2016. Metody przesiewowej oceny funkcji poznawczych w praktyce lekarza rodzinnego. GP. Gabinet Prywatny.

 • Barcikowska M., Parnowski T. 2021. Choroba Alzheimera 1906–2021, Warszawa: PWN.

 • Wierzyński Z. 2024. Badania przesiewowe na podstawie doświadczeń europejskich. Korzysci z ich prowadzenia. Alzheimer Polska. https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wczesna%20diagnoza.pdf. Dostęp: 17.04.2024.

 • Ezdrowie. 2023. NFZ o zdrowiu. Choroba Alzheimera i choroby pokrewne, https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/badania-i-dane/zdrowe-dane/raporty/nfz-o-zdrowiu-choroba-alzheimera-i-choroby-pokrewne. Dostęp: 17.04.2024.

O autorce

Agata Blachowska – autorka bloga Pobij alzheimera i poradnika Choroba Alzheimera. 45 pomysłów na aktywizację seniorów. Wieloletnia członkini i wolontariuszka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera, zasiadała także w jego zarządzie. Autorka artykułów, materiałów edukacyjnych i projektów dotacyjnych poświęconych chorobie Alzheimera.

Udostępnij ten artykuł:

Polecane pomoce terapeutyczne

Śledź nasze media społecznościowe

Odwiedź nasz Facebook i Instagram!

Skip to content