Wsparcie dla opiekunów w decyzji o wyborze ZOL dla bliskiego

Decyzja o wyborze Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) jest jednym z najtrudniej-szych wyborów, przed jakimi mogą stanąć rodziny. Proces ten wiąże się nie tylko z wie-loma wyzwaniami emocjonalnymi, ale również praktycznymi. Warto wiedzieć, jak od-powiednio przygotować się do tej decyzji i jakie kroki podjąć, aby proces był jak najła-godniejszy dla wszystkich zaangażowanych stron.

Pomoc finansowa dla opiekunów osób z demencją w Polsce

Demencja jest poważnym wyzwaniem, z którym boryka się coraz więcej rodzin w Polsce. Opieka nad osobą z demencją to codzienne obowiązki związane z dbaniem o jej potrzeby, a także liczne wyzwania finansowe. W niniejszym artykule przedstawiamy kompleksowy przegląd dostępnych form wsparcia finansowego dla opiekunów osób z demencją w Polsce zawierający cenne porady i informacje, które mogą pomóc w zarządzaniu tym trudnym zadaniem.

Jak depresja niszczy naszą pamięć i koncentrację uwagi

Współcześnie wzrasta liczba osób, które chorują na depresję, co więcej – daje się zaobserwować, jak zaburzenia depresyjne wpływają na inne obszary funkcjonowania człowieka. Zaburzenia te mają złożoną, heterogenną naturę i wpływają na wiele aspektów funkcjonowania chorego. Obejmują one sferę emocjonalną, a także poznawczą. Funkcjonowanie poznawcze odnosi się do znaczących procesów umysłowych takich jak myślenie, pamięć, uwaga, percepcja, rozumowanie i podejmowanie decyzji. U osób z de-presją te funkcje poznawcze często są zaburzone.

Jak dbać o uwagę i funkcje poznawcze w każdym wieku

Warunkiem koniecznym dobrego funkcjonowania w otaczającym świecie jest właściwe interpretowanie, analizowanie, kodowanie oraz wykorzystywanie bodźców, które do nas docierają. Takie działania są możliwe dzięki prawidłowo funkcjonującym procesom poznawczym, które również obejmują większość funkcji umysłowych (Gabryelewicz, 2003: 11). Jednym z procesów jest uwaga, dzięki której jesteśmy w stanie dokonać selekcji odbieranych bodźców.

Jak zachować wspomnienia i budować tożsamość. Aktywności wspierające pamięć długotrwałą

Zachowanie tożsamości i wspomnień to fundamentalny aspekt ludzkiego doświadczenia, który w znacznym stopniu jest kształtowany przez naszą pamięć długotrwałą. Tożsamość jest jak mozaika składająca się z doświadczeń, relacji, wartości i przekonań, które się łączą, tworząc spójny obraz nas samych. Nasze wspomnienia, zarówno te codzienne, jak i te dotyczące ważnych życiowych wydarzeń, odgrywają istotną rolę w konstruowaniu tego obrazu. Pomagają nam zrozumieć, kim jesteśmy i jakie miejsce zajmujemy w świecie.

Dieta MIND – klucz do zdrowia mózgu i profilaktyki neurodegeneracyjnej

Dieta MIND, czyli Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, to dieta zaprojektowana z myślą o zdrowiu mózgu, oparta na najlepszych praktykach diet śródziemnomorskiej i DASH. Skupia się na spożywaniu warzyw, owoców oraz naturalnych produktów, przy równoczesnym ograniczeniu spożycia mięsa i przetworzonej żywności. Bogactwo składników odżywczych, witamin, flawonoidów, przeciwutleniaczy, karotenoidów, nienasyconych kwasów tłuszczowych i błonnika zawartych w tej diecie stanowi optymalne wsparcie dla organizmu i zdrowia umysłowego. To zdecydowanie najlepsze, co możemy zaoferować naszemu ciału oraz umysłowi.

Anomia i działania terapeutyczne

Pacjenci z afazją, a także z chorobami neurodegeneracyjnymi mogą mieć różne trudności z nazywaniem. Wpływają one na problemy w codziennym funkcjonowaniu i powodują stres u osoby chorej. Dzięki zastosowaniu terapii wykorzystującej odpowiednio dobrane ćwiczenia językowe możliwe jest wsparcie chorego i poprawienie jego sprawności komunikacyjnej. Przedstawiamy rodzaje problemów oraz przydatne ćwiczenia do terapii osób z anomią.

Alzheimer – wczesne sygnały i rozwój choroby

Alzheimer to postępująca choroba mózgu, która dotyka coraz młodsze osoby. Jakie są jej początkowe objawy? Czego należy się spodziewać wraz z rozwojem tego rodzaju demencji? Poznaj odpowiedzi na te pytania, aby szybko otrzymać diagnozę i dobrze zaplanować opiekę.

Wpływ stresu na funkcjonowanie poznawcze

Wszyscy jesteśmy narażeni na sytuacje stresowe – od codziennych wyzwań i problemów, poprzez ważne wydarzenia życiowe, aż po chroniczne napięcia i trudności. Wpływa to na nasze zdrowie psychiczne oraz na funkcjonowanie poznawcze. W tym artykule pokazujemy, jak stres oddziałuje na mózg i nasze funkcjonowanie, a także jakie są konsekwencje długotrwałego odczuwania stresu.

Skip to content