Wpływ stresu na funkcjonowanie poznawcze

Wszyscy jesteśmy narażeni na sytuacje stresowe – od codziennych wyzwań i problemów, poprzez ważne wydarzenia życiowe, aż po chroniczne napięcia i trudności. Wpływa to na nasze zdrowie psychiczne oraz na funkcjonowanie poznawcze. W tym artykule pokazujemy, jak stres oddziałuje na mózg i nasze funkcjonowanie, a także jakie są konsekwencje długotrwałego odczuwania stresu.

Domowe ćwiczenia na poprawę orientacji przestrzennej i czasowej – dla osób z zaburzeniami poznawczymi

Starzenie się jest procesem nieuniknionym, stanowi jeden z etapów życia i rozwoju. W trakcie tego procesu dochodzi do zmian w całym organizmie, a ich tempo jest uzależnione od uwarunkowań biologicznych, społecznych i psychologicznych. Z pewnością jest to też proces bardzo zindywidualizowany. Mózg, tak jak reszta ciała, zmienia się, a osłabienie procesów poznawczych u większości osób w wieku senioralnym może mieć charakter wybiórczy i zależeć od wielu czynników, które takie zaburzenia generują (Treder-Rochna, Jodzio, 2018: 61–62).

Odkrywaj i ucz się! Jak nowe doświadczenia chronią Twój mózg?

Nauka języka obcego, gry na instrumencie, kurs szydełkowania czy malowania to tylko nieliczne przykłady nowych wyzwań czy doświadczeń. Oferta wydaje się niemal nieograniczona, zwłaszcza gdy mamy do dyspozycji Internet. Mimo to seniorzy rzadko z nich korzystają, najczęściej z lęku przed nieznanym, a także z powodu przyzwyczajeń i rutyny. Ważne jest, by pamiętać, że regularne doświadczanie nowych bodźców przynosi mnóstwo korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego – niezależnie od wieku.

Wpływ snu na funkcjonowanie mózgu

Współczesne badania nad neurobiologią snu odkrywają coraz więcej na temat złożonych interakcji między snem a funkcjonowaniem mózgu. Sen, od dawna uznawany za niezbędny dla regeneracji fizycznej i psychicznej, staje się przedmiotem coraz większego zainteresowania naukowców, którzy docierają do głębszego zrozumienia jego roli w procesach poznawczych, emocjonalnych i zdrowotnych.

Jak wykorzystać muzykę i rytmy w terapii funkcji poznawczych? Praktyczne wskazówki i ćwiczenia

Muzyka jest ważnym elementem różnych działań terapeutycznych, zarówno w dziedzinie psychologii, psychiatrii, pedagogice, jak i logopedii. W programowaniu terapii dotyczącej zaburzeń komunikacji jest wykorzystywana w postępowaniu logopedycznym u dorosłych w przypadku osób z uszkodzeniami struktur mózgowych zarówno po incydentach neurologicznych, jak i w chorobach neurodegeneracyjnych.

Technologie wspomagające terapię mowy po udarze. Nowe perspektywy w rehabilitacji

Afazja, czyli zaburzenie mowy występujące u osób po incydencie neurologicznym, uszkadzającym struktury mózgowe odpowiedzialne za język, znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie i komunikację. Oprócz tradycyjnych metod terapii funkcji rozumienia, nazywania, powtarzania i ćwiczeń artykulacyjnych warto zastosować wsparcie technologiczne, które może stanowić dodatkowe źródło rehabilitacji mowy, uzupełniające terapię logopedyczną i pracę z bliskimi.

Terapia umysłowa w demencji

Demencja jest wyzwaniem, zarówno dla osób nią dotkniętych, jak i dla ich opiekunów. Jest to proces związany ze starzeniem się i prowadzi do stopniowego zmniejszenia zdolności mózgu. W tym kontekście terapia umysłowa staje się kluczową strategią w opiece nad osobami z demencją, oferując szereg metod pozafarmakologicznych wspierających zarówno funkcje poznawcze, jak i motoryczne.

Ćwiczenia artykulacji w rehabilitacji mowy po udarze

Udar mózgu jest poważnym zdarzeniem medycznym, które może znacząco wpłynąć na zdolność osoby do komunikowania się. Dzięki postępom w neurologopedii istnieją jednak skuteczne metody rehabilitacji mowy, które mogą pomóc pacjentom odzyskać zdolności komunikacyjne. W tym artykule skupimy się na ćwiczeniach języka i artykulacji – kluczowych w procesie rehabilitacji mowy po udarze.

Pląsawica Huntingtona. Kompleksowy przewodnik po objawach i fazach rozwoju

Pląsawica Huntingtona jest zaliczana do schorzeń neurodegeneracyjnych układu nerwowego. Należy do grupy chorób dziedzicznych, w Polsce występuje z częstotliwością 1 na 15 tys. osób. Cierpią na nią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Istnieją testy genetyczne, które wykrywają chorobę, jednak jak dotąd nie ma jej skutecznych metod leczenia.

Skip to content