Seria „Ćwiczenia funkcji poznawczych” przeznaczona jest zarówno dla osób zdrowych, które chcą stymulować swój umysł jak i dla osób, które w wyniku chorób otępiennych (tj. afazja, choroba Alzheimera) utraciły część funkcji poznawczych. Ćwiczenia zostały opracowane w toku pracy z pacjentami – mają za zadanie wspomóc terapię w obszarze pamięci, umiejętności nazywania, powtarzania, orientacji w czasie i przestrzeni.

Seria składa się z trzech zeszytów, zróżnicowanych tematycznie. Zeszyt pierwszy – zawiera rzeczowniki, zeszyt drugi – czasowniki, przymiotniki i przysłówki, zeszyt trzeci – zabawy słowne.

Ćwiczenia funkcji poznawczychRzeczowniki

Zobacz w księgarni internetowej »

Zeszyt zawiera ponad 100 stron ćwiczeń, które mają wspomóc pacjenta w przypominaniu, uczeniu się na nowo i poszerzaniu słownictwa, koniecznego w codziennym komunikowaniu się i nazywaniu otaczających go przedmiotów, osób, zjawisk.

Przykładowe ćwiczenia:

 • do podanego słowa dopisz pasujący wyraz,
 • uzupełnij podane zdania dopisując jeden wyraz,
 • uzupełnij tabelę podając jak najwięcej przykładów z danej kategorii (np. przyprawy, apteka)
 • na podstawie podanych wyrazów napisz o jaki wyraz chodzi,
 • uzupełnij wyraz zaczynający się od dwóch podanych liter,
 • odpowiedz na podane pytania,
 • wymyśl rymy do podanych wyrazów,
 • napisz po 5 słów, które kojarzą ci się z danym zawodem,
 • wymyśl po 5 nietypowych zastosowań danego przedmiotu.
Ćwiczenia funkcji poznawczych – Czasowniki, przymiotniki, przysłówki

Zobacz w księgarni internetowej »

Zeszyt zawiera ćwiczenia pozwalające na poszerzenie zasobu przede wszystkim czasowników – ma pomóc pacjentowi w lepszym nazywaniu wykonywanych lub planowanych czynności, określaniu potrzeb czy przeżywanych emocji, co jest dla pacjenta niezwykle istotne.

W zeszycie znajdują się także ćwiczenia wspomagające przypominanie i uczenie się na nowo przymiotników i przysłówków, pozwalających określać cechy otaczającej nas rzeczywistości.

Przykładowe ćwiczenia:

 • ułóż zdania zawierające podany czasownik (we właściwej formie),
 • uzupełnij podane zdania właściwym czasownikiem,
 • odpowiedz do czego służy dany przedmiot lub jak nazywa się przedmiot, który służy do wykonywania podanej czynności,
 • odpowiedz czym zajmuje się dana osoba,
 • co można robić w danych miejscach – podaj po 5 przykładów,
 • wymyśl 10 czasowników związanych z podaną kategorią,
 • wymyśl odpowiedź na pytanie, np. jak odkręcisz śrubę nie mając śrubokrętu,
 • do podanych wyrazów dopisz po 4 określenia,
 • do podanych przymiotników dopisz antonimy,
 • do podanych przymiotników dopisz stopień wyższy i najwyższy.
Ćwiczenia funkcji poznawczych – Zabawy słowne

Zobacz w księgarni internetowej »

Zeszyt zawiera zabawy słowne w formie anagramów, wykreślanek, ćwiczeń pamięci, twórczego myślenia i budowania zdań. Ćwiczenia pomagają stymulować wyobraźnię, koncentrację i pamięć oraz wzbogacać słownictwo.

Przykładowe ćwiczenia:

 • w podanych wyrazach znajdź ukryte słowa,
 • ułóż 5 zdań, w których każdy wyraz będzie się zaczynał na podaną literę,
 • przestaw podane sylaby tak, aby powstały wyrazy,
 • jak najbardziej szczegółowo odpowiedz na podane pytania,
 • znajdź ukryte lub zakodowane wyrazy,
 • dokończ ciągi wyrazowe według podanego wzoru
 • przepisz podane zdania, używając prawidłowej formy wyrazów.

 

Tekst: Anna Kocielińska